global auditing

Enhance your values

Công văn số 3293/TCT-CS ngày 19/08/2019 về chính sách thuế TNCN, thuế TNDN cho các chi phí tài trợ cho trường hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, khuyến học, không nhằm mục đích lợi nhuận...