global auditing

Enhance your values

 

Giá trị cốt lõi của GAFC đều bắt nguồn từ con người. Với những kinh nghiệm dồi dào ở cấp quản lý của sáng lập viên và nhân viên trong các công ty kiểm toán và dịch vụ tài chính hàng đầu trong và ngoài nước, chúng tôi mong muốn mang đến những giá trị tối ưu nhất cho khách hàng.